Historik

aPak är ett anrikt företag med rötter som sträcker sig från 1917. Det var dock först i början av 60-talet som aPaks speciella sätt att arbeta tog sin form. Vi brukar säga att svensk industri har satt vår standard.

”När det gäller kundanpassade, kostnadseffektiva lösningar är vi idag oslagbara – oavsett om det gäller en avgränsad förpackningsutmaning eller ett heltäckande logistiskt koncept.”

VÅR TIDSLINJE

Tiden går fort när man har roligt, och det har vi verkligen haft under alla dessa år. I vår tidslinje hittar du några av de viktigaste, roligaste och mest intressanta händelserna från vår långa resa inom förpackningsbranschen. 

Under resans gång har mycket förändrats, förnyats och bytts ut, men vårt mål om att erbjuda våra kunder den bästa tänkbara förpackningslösningen har förblivit det samma genom alla dessa år.

Bröderna Ljungquist

Bröderna Ljungquist etableras i Göteborg för att sälja papperspåsar och bindgarn. Det är här, på Norra Hamngatan i Göteborg som den långa resan tar vid.

1917-12-21 – Torsten Einar Ljungquist i Göteborg och Elias Benjamin Theleos Ljungquist i Jönköping, ämnar här idka handel under firma Bröderna Ljungquist, Munksjö Lager.

Aktiebolaget

Bröderna Ljungquist bildar aktiebolag den 13 juli 1926 och börjar i samband med detta att sälja wellemballage till industrikunder.

Rudolf Muntzing

Köpman Rudolf Muntzing köper samtliga aktier i bolaget och blir således ny ägare fram till 1949.

Swalander & Sten

Bröderna Ljungquist AB övergår till Swalander & Sten som driver bolaget fram till 1974.

Rolf Lindgren

Swalander & Sten anställer Rolf Lindgren som marknadschef och disponent med uppgift att leda och planera försäljningsarbetet hos Bröderna Ljungquist AB.

Fisklådan Packaging AB

Tillsammans med Chalmers Tekniska högskola tar Bröderna Ljungquist AB fram en helt ny metod för hantering och transport av fisk. För att skilja fisklådorna från den övriga verksamheten skapas dotterbolaget Fisklådan Packaging AB som dominerar branschen under det kommande årtiondet. Koncernen säljer Fisklådan Packaging AB 1986 för att fokusera helhjärtat på de båda bolagen A-förpackning AB och Bröderna Ljungquist AB.

Lindgren

Familjen Lindgren/Sandström köper samtliga aktier i Bröderna Ljungquist AB. Rolf Lindgren tillträder som företagets nya VD och det är nu verksamheten tar fart på riktigt.

Emballagegruppen

Rolf Lindgren bildar Emballagegruppen tillsammans med flera mindre aktörer inom förpackningsbranschen. Bolaget får en betydande roll för medlemmarnas tillväxt under 70- och 80-talet som nu kan köpa in tillräckligt stora volymer för att konkurrera med de större aktörerna.

A-förpackning AB

Bröderna Ljungquist AB förvärvar företaget A-förpackning AB och fortsätter att driva det som ett separat bolag. Åke Lindgren tillträder som VD på A-förpackning AB och driver bolaget fram till dess att koncernen Westpack bildas varpå han istället tilldelas rollen som koncernchef.

Bröderna Ljungquist AB och A-förpackning AB drivs som två helt separata bolag fram till år 2000. Mellan år 2000 och den fulländade sammanslagningen 2014 drivs bolagen överskridande men med separata affärsområden.

Star Agentur AB

Bröderna Ljungquist AB köper Star Agentur AB i syfte att förvärva företagets breda kunskap och kundbas inom påsförslutning. I samma skede bildas koncernen Westpack där bolagen A-förpackning AB, Bröderna Ljungquist AB och Star Argentur AB ingår. Bolaget Star Agentur AB drivs med blandad framgång fram tills 1992 då bolaget slås ihop med A-förpackning AB.

Emballage 100

I nära samarbete med Volvo och Scania tar A-förpackning AB fram och utvecklar emballage 100-serien som effektiviserar plockning, emballering och pallstapling. Emballage 100-serien är än idag ett av dom populäraste systemen och varje år befinner sig miljontals enheter från Emballage 100-serien i omlopp på den internationella marknaden.

Hämtingen

Under 80- och 90-talet driver Bröderna Ljungquist AB en egen butik i Västra Frölunda under namnet Hämtingen. Ni som följt företaget genom åren kommer säkert ihåg den och ni känner säkert också till att Hämtingen lades ner i samband med flytten till de nya lokaler i Mölndal. Konceptet Hämtingen har sedermera ersatts av en ny modern e-handel.

Rostskydd

På en mässa i Tyskland upptäcker Rolf och Åke Lindgren den gula VCI-rostskyddsfilmen men får på grund av de rådande omständigheterna inte möjlighet att sälja och utveckla produkten. Det ändras efter nästan tre års tystnad då Åke Lindgren får ett oväntat telefonsamtal som leder fram till ett joint venture med det amerikanska företaget NTIC som utvecklat VCI tekniken. Rostskyddsprodukterna blir snabbt en viktig del av koncernen och öppnar upp för många nya spännande affärsmöjligheter.

PadPak

A-förpackning AB introducerar PadPak på den svenska marknaden och behåller ställningen som ensam agent fram till år 2000. Under perioden har försäljningen av PadPak stor inverkan på bolagets tillväxt.

Pyropack

Airbagtekniken når bilarna och väcker behovet av en helt ny sorts förpackningsteknik. På uppdrag av Volvo får Bröderna Ljungquist AB i uppgift att ta fram en effektiv och säker förpackningslösning. Resultatet blir Pyropack, en förpackningslösning som klarar dåtidens säkerhetsregler med bravur. Konstruktionen sätts i produktion direkt och vinner senare WorldStar, VM i förpackning.

Med tiden ändras förpackningsreglerna för airbags och tillsammans med en samarbetspartner tar Bröderna Ljungquist AB därför fram en ny förpackningslösning som får namnet Durosafe, en konstruktion som används än idag av de stora biltillverkarna.

MÖLNDAL

Westpack bygger eget kontor och ett stort lager i Eklanda, Mölndal. Byggstarten går av stapeln i början av år 2000 och året efter flyttas verksamheten från Femvägsskälet i Västra Frölunda till Eklanda i Mölndal där vi sitter än idag.

Crispo Paper AB

Koncerns egna wellpapp-fabrik slår upp portarna i Tibro. Mycket arbete har lagts ner och idag går fabriken på högvarv för att tillgodose kunder från hela landet.

ESKILSTUNA

Den 11 september tas det första spadtaget för A-förpacknings nya logistikanläggning i Eskilstuna Logistikpark. Anläggningen står klar och invigs den 25 april 2013.

E-handeln

Nya tider kräver nya lösningar och under 2013 lanserar aPak AB en helt ny e-handel där existerande och nya kunder kan placera sina order.

APak AB

Under många år har affärsområdena A-förpackning och Bröderna Ljungquist vuxit allt närmre och sammanslagningen av de båda varumärkena blir därför ett naturligt steg. En helt ny grafisk profil lanseras under det nya namnet aPak AB.

Econopack AB

Efter många års samarbete köper koncernen Econopack AB som blir ytterligare ett bolag i den växande koncernen. Econopack AB fortsätter att drivas som ett separat bolag.

Årets VD

I början av 2014 tar Evelina Lindgren över som aPaks VD och året efter blir hon utsedd till Årets Unga VD 2015. Under nästkommande år blir hon också utsedd till årets Supertalanger 2016 av tidningen Veckans Affärer.

100 års-dagen

Nu har 100 år passerat sedan den där dagen då vi sålde vårt första emballage  den där kyliga dagen i december, på Norra Hamngatan i Göteborg. . Under resans gång har mycket förändrats, förnyats och bytts ut, men vårt mål om att erbjuda våra kunder den bästa tänkbara förpackningslösningen har förblivit det samma genom alla dessa år.  Så kommer det även att fortsätta. 

Tack

Vi vill passa på att tacka alla våra underbara kunder. Det är tack vare er som vi får hålla på med det vi älskar. Utan er och ert stöd vore vi ingenting och vi hoppas verkligen att ni fortsätter vid vår sida, nu när vi sätter siktet mot ytterligare 100 fantastiska år.