Vad är miljöplast?

Vår definition av ”miljöplast” täcker in plast som är biobaserad, delvis biobaserad och/eller nedbrytbar. Det kan låta enkelt, men sanningen är att miljöplasten och dess komplexa hantering är allt annat än enkel. I denna guide ska vi därför försöka redogöra för vad miljöplast är, och inte är, på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt.

VAD ÄR BIOBASERAD PLAST?

Biobaserad plast har helt eller till viss del tillverkats av förnybar råvara, så som t.ex. sockerrör, majs eller ricinolja. Med hjälp av den förnybara råvaran framställs till exempel eten eller mjölksyra som därefter används för att producera den biobaserad plasten.

VAD ÄR NEDBRYTBAR PLAST?

Plast som kan brytas ner av mikroorganismer eller annan biologisk aktivitet beskrivs som nedbrytbar. Den nedbrytbara plasten kan vara fossilbaserad och/eller biobaserad och i vissa fall också komposterbar, vilket innebär att den kan brytas ner under kontrollerade förhållanden i en industriell kompost.

BIOBASERAD MEN INTE NEDBRYTBAR

Biobaserad plast som inte kan brytas ner är idag den vanligast förekommande miljöplasten. Den framställs med hjälp av en förnybar råvara som används för att framställa t.ex. biobaserad polyeten (PE). Denna sorts biobaserade plast har samma struktur som den som framställts med hjälp av fossil råvara. Det innebär att den har samma utseende, samma egenskaper och lika lång nedbrytningstid. Den biobaserade plasten ska således hanteras och återvinns på precis samma sätt som vanligt plast.

BIOBASERAD & NEDBRYTBAR

Biobaserad plast kan i vissa fall också vara nedbrytbar och komposterbar. Med hjälp av förnybar råvara kan man framställa t.ex. polymjölksyra (PLA). Dessa plaster är i de flesta fall giftfria och komposterbara, såvida de inte blandats upp med fossil råvara eller tillsatser. För att vara säker på att den biobaserade plasten är komposterbar är det viktigt att kontrollera att den är certifierad under den europeiska certifieringen EN 13432. Den säkerställer bland annat att produkten är komposterbar under kontrollerade former i en komposteringsfacilitet samt att den inte kvarlämnar några skadliga rester eller på annat sätt påverkar komposteringsprocessen negativt. Den nedbrytbara plasten ska inte slängas tillsammans med matavfallet, i naturen eller i den egna komposten. Plasten ska inte heller lämnas på återvinningsstationen då så lite som en uppblandning på 2% kan skapa stora kvalitetsproblem för plaståtervinningen. I de flesta fall ska plasten istället slängas i de vanliga sopporna som sedermera går till förbränning.

FOSSILBASERAD & NEDBRYTBAR

Det finns också fossilbaserad plast som är nedbrytbar så som till exempel Oxo-plast som vare sig är biobaserad eller biologiskt nedbrytbar. Oxo-plasten består istället av traditionella polymerer så som PE (polyeten), PP (polypropen) och PS (polystyren) som blandats upp med ett kemiskt tillsatsämne som gynnar nedbrytning i specifika faciliteter med starkt UV-ljus och höga temperaturer. I faciliteterna bryts Oxo-plasten ner i mindre beståndsdelar, så kallade mikroplaster som kan ställa till problem för en mängd olika organismer. Dessa, så kallade ”nedbrytbara” Oxo-plaster, kommer enligt EU-kommissionen att förbjudas i samband med den överenskommelse som också innefattar ett förbud mot engångsprodukter i plast. Den nya överenskommelsen träder i kraft under 2021.

Vill du veta mer om miljöplast?