varldsmastare-2018

SimpleSphere

Bra så in i Norden och nu också bäst i världen. Via vår kostnadseffektiva, tidsbesparande och miljövänliga förpackningslösning SimpleSphere har vi nu tagit hem Worldstar, världsmästerskapet i förpackning. Förpackningslösningen som är en del av ett större modulanpassat förpackningssystem har effektiviserat packprocessen, förenklat hanteringen, sänkt omkostnaderna och minimerat miljöpåverkan.

Det ligger hårt arbete och mycket slit bakom framtagningen av SimpleSphere och det är verkligen roligt att se när det hårda och tidskrävande arbetet ger resultat. Vi är stolta och glada över resultatet som utöver en mycket nöjd kund och en förbättrad miljösituation nu även gjort oss till världsmästare i förpackning. – Det är fantastiskt roligt och stort för oss att få vinna det här priset, säger aPaks VD Evelina Lindgren. Vi är väldigt stolta och detta var verkligen ett perfekt avslut på aPaks 100:e år! WPO – WORLDSTAR Bakom utmärkelsen står den oberoende förpackningsorganisationen World Packaging Organisation (WPO), som årligen utser världens främsta förpackningslösningar.
Varldsmastare
BAKGRUND I nära samarbete med Volvo Cars och Mondi Wellpappe Ansbach har vi tagit fram förpackningslösningen SimpleSphere. Förpackningslösning används vid transporter av motorhuvar från Sverige till Kina. Tidigare skickades motorhuvarna i träemballage som innebar stora påfrestningar för personalen, miljön, ekonomin och inte minst effektiviteten på anläggningarna. Arbetet som krävdes vid resning, montering och nedmontering av emballaget involverade tunga lyft, spikborttagning, skruvdragning och andra betungande och tidskrävande förlopp. RESULTATET Med hjälp av SimpleSphere har vi kunnat reducerat hanteringstiden kraftig, både före och efter transport och vi har på samma gång också eliminerat det tunga och krävande arbetet som tidigare belastade personalens hälsa. Vidare har förpackningslösningen sänkt omkostnaderna, frigjort ytor och personal hos Volvo Cars och minskat miljöpåverkan kraftigt genom introduktionen av ett helt nytt sätt att kombinera Zerust Ecxor VCI teknologi för att uppnå de nya höga kraven, containeranpassning och genom användningen av lättare och bättre material. SimpleSphere är en revolutionerande förpackningslösning som lyckats förbättrat förpackningsprocessens alla steg. MOTIVERING “The solution for transporting bonnets from Sweden to China heavily reduced Volvo Cars handling time, overhead costs and profoundly reduced the environmental impact through much lighter and 100% recyclable materials, immense material reduction, simplified and blazing fast assembly, seamless container adaption and through a new patented anticorrosion solution”. Vi vill också passa på att tacka vår engagerade kund Volvo Cars och våra fenomenala samarbetspartners Mondi Wellpappe Ansbach och Zerust AB. Utan dem och deras professionella och engagerade medarbetare hade vi inte kunnat ta fram det vinnande bidraget.
WPO