Protector Bags

Med den ”brevliknande” förpackningslösningen Protector Bags har vi ökat effektiviteten, minskat arbetsbördan och sänkt omkostnaderna för Volvo Group Trucks Operations med mer än 70%. Genom den kraftiga materialreduktionen, den fjärilslätta konstruktionen, halveringen av antalet transporter och genom den nu mera plastfria och till 100% återvinningsbara produkten har Protector Bags också gjort under för miljön.

När aPak drog igång projektet fanns det inte något uppdrag. Vi såg de stora förbättringspotentialen hos vår kund och bad såldes om att få uppdraget på vårt bord. Vi utlovade att den nya lösningen skulle resultera i ökad effektivitet, sänka kostnader, förbättrade arbetsvillkor och framförallt, i en kraftigt förbättrad situation för miljön. Allt detta, utan att göra avkall på leveransernas kvalitet.

Spoiler: De blev inte besvikna!

Att beräkna den totala ”miljöbesparingen” är nästintill omöjligt, men oavsett hur man vänder och vrider på siffrorna blir utfallet otroligt gynnsamt för miljön. På aPak pratar vi sällan om fulländade förpackningslösningar, men när det gäller Protector Bags är vi villiga att göra ett undantag. Under liknande förutsättningar kan vi helt enkelt inte se hur man skulle gå till väga för att göra en grönare lösning i framtiden.

”Under ett rutinbesök såg vi förbättringspotensialen som sedemera resulterade i den prisbelönta förpackningslösningen Protector Bags”

– Magnus Sidling, Global Account Manager på aPak.

Världsmästare i förpackning

Med Protector Bags har vi vunnit Scanstar och Worldstar, världsmästerskapen i förpackning. Bakom Worldstar och den prestigefyllda utmärkelsen står förpackningsorganisationen World Packaging Organisation (WPO), som årligen utser världens främsta förpackningslösningar.