Miljöboxen

Idag finns det många kartonger i omlopp, men endast en i branschen som tål vatten. Vi kallar den Miljöboxen och med sin fördelaktiga utformning och sitt miljömässiga övertag kommer den att skriva om spelreglerna för hela marknaden.

Byggmarknadens efterfrågan på förpackningar som tål vatten, fukt och kyla är stor. De flesta inom Branschen har valt att bemöta den med förpackningar i plast, men vi ville ta fram ett bättre alternativ. Tillsammans med vår kund Arvid Nilsson, som säljer skruv och infästningar, tog vi därför fram Miljöboxen. Branschens första kartong som tål vatten. spaden som han knappt nådde upp till när lagret byggdes, år 2000.

Med Miljöboxen har vi sänkt omkostnaderna för vår kund, gjort konstruktionen återvinningsbar, underlättat hanteringen får såväl hantverkare som transportör samt optimerat ytan som krävs vid lagring och transport. Miljöboxen bidrar till miljöbesparingar i samtliga led, men den största besparingen görs givetvis i lastbilen, eller rättare sagt, i alla de lastbilstransporter som inte längre behövs!

”Det är inte bara vi, vår kund och miljön som är nöjda med Miljöboxen då den nu även blivit utsedd till Skandinaviens och världens bästa förpackning!”

– Peter Borgelöv, marknadsansvarig på aPak.

Världsmästare i förpackning

Med miljöboxen har vi vunnit både Scanstar och Worldstar, världsmästerskapen i förpackning. Bakom Worldstar och den prestigefyllda utmärkelsen står förpackningsorganisationen World Packaging Organisation (WPO), som årligen utser världens främsta förpackningslösningar.