Kitchentime låda

KitchenTime – Hållbara förpackningar

Tillsammans med vår kund Kitchentime har vi tagit fram ett effektivare och mer hållbart sortiment. Det har vi bland annat gjort genom att minska reklamationerna, optimera förpackningarna och öka andel återvunnet material. Dessa förändringar har gjort stor skillnad för miljön, men de har samtidigt också sänkt kostnaderna, reducerat tidsåtgången och underlättat arbetet för personalen.

Det framgångsrika samarbetet inleddes med en omfattande behovsanalys då vi satte oss in i Kitchentimes verksamhet. Genom att förstå hur affären och företaget fungerade kunde vi tillsammans lokalisera och bearbeta de stora utsläppsbovarna.

Vi är väldigt nöjda med samarbetet då aPak är snabba och lätta att ha göra med. Tack vare dem har vi snabbt kunnat utveckla ett bättre och mer hållbart förpackningssortiment.

– Petra Brander, Warehouse Site Manager på Kitchentime

Säkrare transporter
De största utsläppen sker redan i produktionen hos Kitchentimes underleverantörer. Vårt primära fokus var således att säkerställa att varorna håller hela vägen fram. Det är såklart alltid viktigt, men i Kitchentimes produktutbud finns en komplex variation som försvårar packprocessen. Att skicka bräckliga glas tillsammans med en tunga gjutjärnspannor kommer med sina utmaningar. I syfte att förbättra skyddet har vi genomfört en rad olika tester och förbättringsåtgärder. Ett av våra tester resulterade i något så kontroversiellt som att vi gick från ett fyllnadsmaterial i papper till ett i plast. I våra tester lyckades pappret absorbera ett första fall. Men när förpackningen utsattes för ytterligare påfrestning gav pappret, som nu sjunkit ihop, inte längre samma goda skydd.

Kitchentime-apak

*Bilden är ett montage, då vi av hållbarhetskäl inte trycker lådorna.

”Att få arbeta med kunder som Kitchentime är både roligt och givande. De har ett öppet sinne och de är alltid villiga att göra det lilla extra för miljön och personalen.”

– Jonatan Axberg, säljare på aPak

Reducerad luft & materialanvändning
Vi har lagt mycket tid på att reducera luften i förpackningarna. Med ett produktutbud på 1000-tals produkter är kombinationerna näst intill oändliga. För att kunna ta fram rätt emballage har vi kartlagt utbudet och kombinationerna av produkter som vanligtvis skickas tillsammans. Utifrån det har vi sedan tagit fram ett tio-tal lådor som alltid ska finnas tillgängliga vid packborden. Lådorna har vi dessutom försett med rillar och med hjälp av dem kan Kitchentime anpassa lådorna utefter innehållet och se till att luftutrymmet i lådorna blir minimalt.
Alla produkter i utbudet är dock inte ömtåliga och många kommer redan välpaketerade från leverantören. Att placera dessa produkter i ytterligare en låda kräver både mer emballage och större utrymme. Vi har därför valt att paketera dessa produkter i en tunn e-handelspåse. Samtliga e-handelspåsar som Kitchentime använder är producerade av 100% återvunnen plast vilket ger ett mycket lågt klimatavtryck.

Förenklade processer & återvinning
I stället för att trycka lådorna har vi valt att lägga varumärkestrycket på tejpen. På så sätt kan lådorna delas mellan Kitchentimes olika varumärken. Det är en av anledningarna till att Kitchentime kan använda så många olika lådstorlekar vid packborden. Om en grafisk förändring sker behöver lådorna inte heller kasseras, då det endast är tejpen som behöver uppdateras.

För Kitchentime är det också viktigt att allt ska kunna källsorteras enkelt. De vill ta ansvar för hela värdekedjan och tillsammans har vi därför arbetat fram ett utbud som är enkelt att källsortera för slutkonsumenten. En av produkterna som vi bytt ut är den vadderade e-handelspåsen i plast och papper. För att underlätta sorteringen och reducera plastanvändningen har den ersatts med en vadderad påse som är 100% pappersbaserad.

Vinst i dubbel bemärkelse

Att ställa om till ett mer hållbart sortiment är viktigt för vår planet, men det kan också föra med sig andra fördelar. För Kitchentime har färre reklamationer minskat reklamationskostnaderna samtidigt som kundnöjdheten ökat. Den reducerade luften i förpackningarna har också minskat transportkostnaderna samtidigt som mer återvunnet material och minskad förbrukning sänkt materialkostnaderna.

KTime