emballage-hantera

Hantera och förvara ditt emballage

Om du vill att ditt emballage ska bevara sina goda egenskaper är det viktigt att du hanterar och lagrar det på rätt sätt. Korrekt hantering och lagerhållning är särskilt viktig i de fall då emballaget ska förvaras under långa perioder och/eller senare användas i särskilt känsliga eller utsatta processer. I denna guide listar vi det viktigaste du bör tänka på i kategorierna wellpapp, plast, tejp och VCI. Har du frågor eller funderingar gällande hur du ska hantera och förvara ditt emballage är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Wellpapp

Det är viktigt att tänka på att wellpappen är ett levande material och likt alla levande material är det känsligt för omgivningens påfrestningar. Om du vill att wellpappen ska bevara sina goda egenskaper är det därför viktigt att materialet hanteras och förvaras på rätt sätt.

Tänk på att undvika:

Solljus – Om wellpapp utsätts för solljus eller stark belysning kan materialet blekna och missfärgas.

Väta & fukt – Om wellpappen utsätts för fukt och väta kan materialet och dess egenskaper försvagas. Väta i form av nederbörd ska givetvis undvikas men det är också viktigt att tänka på att hög luftfuktighet kan påverka materialet. Om det finns risk för att materialet kommer att utsättas för fukt bör du välja nyfiber istället för returfiber då detta är mer motståndskraftigt. Wellpapp bör lagerföras i lokaler med en luftfuktighet på mellan 30–70%.

Höga & låga temperaturer – Under kortare perioder är wellpappen inte speciellt känsligt för temperaturskillnader men under längre perioder kan höga och låga temperaturer påverka materialets egenskaper negativt. Wellpapp bör lagras i ventilerade lokaler med en temperatur på mellan 0-30 grader.

Ojämna förhållanden – Normalt sett ska wellpappen förvaras plant, gärna på pallen som den levererades på. Om du upptäcker att en pall är snedbelastad kan det vara bra att börja med den pallen först. Om ni vet att den snedbelastad pallen kommer att bli stående en längre tid kan det vara värt att packa om den.

lador-1

Tejp

Tejp och framförallt tejpens häftämne har en begränsad lagringstid. Med rätt hanteringen går det dock att bibehålla egenskaperna och förlänga dess livslängd. Om tejpen lagras på rätt sätt brukar man generellt sätt säga att tejp kan lagras i två till tre år utan försämrade egenskaper.

Tänk på att undvika:

Exponering. Behåll alltid tejpen i den förslutna lådan tills dess att den ska användas. På så sätt bevaras egenskaperna för tejpen och häftämnet betydligt längre.

Solljus. När tejp utsätts för direkt solljus bryter UV-strålarna ner häftämnet, färgpigmentet och tejpens bärare. Tejp bör därför lagras i mörka miljöer.

Fukt. Tejp mår som bäst när den relativa luftfuktigheten inte överskrider 55 procent. Om luftfuktigheten blir högre finns det risk för att häftämnet löses upp eller expanderar. Undvik att lagerhålla tejpen i fuktiga miljöer.

Höga & låga temperaturer. Vid höga och låga temperaturer kan häftämnet hårdna eller mjukna vilket innebär att tejpens häftförmåga försämras. Tejp trivs som bäst i temperaturer mellan 10-20 grader. Vid låg temperatur finns det risk för att tejpen blir ”dubbelhäftande”, det vill säga att häftämnet fastnar på följande varvs ovansida. Det kan dock vara bra att veta att nästan all tejp blir återanvändningsbar igen när den förvaras i normal temperatur under ett dygn. När temperaturen överskrider 20 grader minskar lagringstiden med ungefär 50% per 10 grader.

tejp

Plast

Plast kan förvaras länge om den hanteras på rätt sätt. Det är dock viktigt att tänka på att den tunna plasten är känslig för stötar och fall.

Tänk på att undvika:

Stötar & fall – Tunn plast i form av t.ex. sträckfilm är ett bräckligt material vilket innebär att det är känsligt för stötar, tapp och fall. När en sträckfilmsrulle tappas i golvet eller välts är det inte ovanligt att flera av filmens yttersta lager går av eller skadas. När det händer kan man behöva ta bort de yttersta lagren manuellt för att sträckfilmen ska kunna rullas av utan avbrott. En sträckfilm som går av flera gånger i rad behöver alltså inte vara defekt, då det oftast bara är de yttersta lagren som är trasiga.

Solljus – När plast och plastfilm utsätts för direkt solljus bryter UV-strålarna ner plasten och gör den svagare och mindre ”sträckvänlig”.

Höga & låga temperaturer – Plast trivs bäst i temperaturer mellan 10–25 grader. Om temperaturen är lägre eller högre blir material svagare och mindre ”sträckvänligt”.

plastfilm

Rostskydd – VCI

VCI-produkter är känsliga för exponering och det är därför viktigt att de förvaras på rätt sätt. Då VCI-produkterna har ett ”bäst före datum” är det också viktigt att hålla koll på när produkterna inkom till ert lager så att ni använder dem i rätt ordning. Generellt sett kan man säga att VCI-plast och VCI-papper ger ett fullvärdigt rostskydd i minst 2 år om de försvaras i en skyddad miljö (tätt försluten förpackning).

Tänk på att undvika:

Exponering. VCI-produkterna ska förvaras i sitt originalemballage fram tills dess att de ska användas. All form av exponering kan påverka produktens hållbarhet. Om ni bryter en ytterförpackning för att kontrollera innehållet är det viktigt att ni återsluter förpackningen så fort som möjligt. VCI-rullarna levereras oftast utan det skyddande ytteremballage i wellpapp och ska därför skyddas av en extra påse. Om det går hål i påsen bör hållet tejpas igen så fort som möjligt.

Solljus. När plast och plastfilm utsätts för direkt solljus bryter UV-strålarna ner plasten och gör den svagare och mindre ”sträckvänlig”.

Höga & låga temperaturer. VCI-produkterna trivs bäst i temperaturer mellan 5-30 grader. Om temperaturen är lägre eller högre påverkas rostskyddets egenskaper och hållbarhet.

Fukt. VCI-produkter mår som bäst när den relativa luftfuktigheten inte överskrider 60 procent. Undvik att förvara VCI-produkterna i fuktiga miljöer under längre perioder.

lador-1

Vill du veta mer om emballage?