pa-vad-mot-hallbart

En hållbar framtid – I närtid

På aPak har vi bestämt oss för en hållbar framtid – i närtid! Det innebär att vi ska vara helt klimatneutrala år 2030. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi kan göra det redan nu.

Tre fokusområden – Ett tydligt mål

På aPak arbetar vi med hållbarhet utifrån tre fokusområden. Vi hjälper våra kunder till hållbara förpackningslösningar, vi arbetar för ett bättre klimat och vi är engagerade i våra medarbetare och samhället vi verkar i. Med dessa områden som utgångspunkt ska vi nå klimatneutralitet år 2030.

Att förändra vårt, våra kunders och våra leverantörers beteende går dock inte över en natt och för att nå våra mål kommer vi att behöva er hjälp. Tillsammans med våra kunder kan vi nämligen ta de viktiga besluten som leder oss fram till en hållbar framtid!

Läs gärna mer om vårt arbete och vår ambitiösa framtidsplan i vår hållbarhetsrapport.

klimatneutral-2030

Så vad gör apak för miljön?

hallbara-produkter

Hållbart utbud

Vi arbetar aktivt för att utveckla och förbättra vårt produktutbud. Redan idag erbjuder vi hållbara och konkurrenskraftiga alternativ inom de flesta varugrupper. Fler hållbara alternativ är på ingång och i slutet av år 2025 skall hela vårt plastsortiment bestå av endast återvunnet och/eller fossilfri råvara.

hallbar-drift

Hållbar drift

Idag drivs stora delar av vår verksamhet med hjälp av våra egna solpaneler. När vår egenproducerade energi inte räcker köper vi endast in energi från förnyelsebara källor. Vår strävan efter en grönare och mer hållbar drift fortsätter och innan 2030 ska vi vara helt självförsörjande på energi.

god-arbetsmiljo

God arbetsmiljö

På aPak har personalen bra villkor och en trivsam och trygg arbetsplats. Med förmåner som friskvårdsbidrag, gym och padelbana uppmuntrar vi också till en frisk och aktiv vardag. Ansvaret sträcker sig hela vägen till våra partners då vi enbart arbetar med företag som uppfyller kraven för vad vi anser vara en god arbetsmiljö.

hallbar-produktion

Hållbar produktion

Vi ställer höga krav på våra leverantörer då vi strävar efter en ansvarfull resursanvändning i hela värdekedjan. Vi samarbetar endast med de leverantörer som uppfyller våra strikta krav på hantering, återvinning, arbetsmiljö och hållbar utveckling.

grona-transporter

Gröna transporter

Vi arbetar aktivt med vår transportplanering för att öka fyllnadsgraden och undvika onödiga transporter. Vi anlitar endast
speditörer som följer reglerna för miljöklassade fordon och målet är att alla våra lokala leveranser ska framföras på el innan slutet 2022.

goteborgspartner-2021

Samhällsansvar

Vi tror vi på ett långsiktigt samarbete för att minska klyftorna och fattigdomen i vårt samhälle. Som Göteborgspartner stödjer vi Stadsmissionen och deras viktiga arbete. På aPak har personalen dessutom möjlighet att volontärarbeta med bibehållen lön.