Brake-booster-2020

Brakebooster

Att skapa förpackningslösningen Brakebooster var en sann utmaning. Med den gedigna kravspecifikationen som utgångspunkt utvecklade vi, vad som kom att bli, en av våra effektivaste förpackningslösningar. En lösning så effektiv att den nu vunnit Worldstar, världsmästerskapen i förpackning.

Tillsammans med Mondi Ansbach har vi utvecklat den innovativa förpackningslösningen Brakebooster. Syftet med lösningen är att skydda de känsliga brake booster-komponenten under de långa transporterna från Continental till Volvos anläggningar runt om i världen. Lösningen är producerad i wellpapp, vilket är helt unikt för den här sortens produkter. Emballaget behöver nämligen inte enbart skydda komponenterna under transport, utan måste också möjliggöra ergonomisk och effektiv hantering i produktionslinan.

Med sin unika design erbjuder Brakebooster ett tryggt skydd, god ergonomi och en svårslagen fyllnadsgrad.

Läs mer om vår sinnrika lösning i vår broschyr!

Mästare i förpackning

Med Brakebooster har vi vunnit Scanstar, skandinaviska mästerskapen i förpackning och Worldstar, världsmästerskapen i förpackning.

brakebooster
brakebooster-2020

”In the design of the car’s brake booster transport box, the properties of the corrugated board have been harnessed for the best possible use. A cost-effective, simple, affordable and sustainable solution. The packaging is still simple, even though its internal structure is complex. The jury praised the package for its structure that improves work ergonomics.”

– The Scanstar Jury.

Brakebooster-2021